سه‌شنبه, 16 آذر 1400
مشروح خبر :: نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران در نشست G_WADI :نرخ تقاضای آب در جهان رو به افزایش است

نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران در نشست G_WADI گفت:

نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران در نشست G_WADI :نرخ تقاضای آب در جهان رو به افزایش است

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای خراسان رضوی؛الکساندر لایشت در افتتاحیه هشتمین نشست آسیایی شبکه جهانی آب و اطلاعات توسعه ای برای مناطق خشک(G_WADI) و دومین نشست ملی فنا وری های آب که در محل دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد؛ ضمن تشکر از وزارت نیرو در جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون ملی یونسکو در ایران برای حمایت و همکاری های پیوسته بین ایران و یونسکو در زمینه های گوناگون مدیریت منابع طبیعی گفت: ما در این همایش از دانش کارشناسانی بهره مند خواهیم شد که تحت دو ابتکار شاخص برنامه جهانی آبشناسی یونسکو گرد هم آمده اند.

وی ادامه داد: از جمله شاخص های برنامه جهانی، شبکه جهانی برای اشتراک دانش و تجربه در زمینه مدیریت آب در کشورهای خشک و دیگری برنامه ابتکار بین المللی خشکسالی است. لایشت با اشاره به اینکه این برنامه بستری برای تقویت همکاری و به اشتراک گذاری دانش و تجربه در میان تمامی گروه های فعال در زمینه خشکسالی، فراهم می سازد گفت: نمایندگان و کارشناسان این دو برنامه مهم، امروز گرد هم آمده اند تا نظرات خود را در مورد آینده این دو برنامه و نحوه ایجاد همکاری های بیشتر با یکدیگر در میان بگذارند. نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران تاکید کرد: آب شیرین یک منبع مهم برای سلامت، رفاه و امنیت است. بر اساس آخرین تحقیقات تقاضای جهانی برای آب با نرخی برابر یک درصد در سال رو به افزایش است.این افزایش تقاضا در کنار سایر عوامل ، تابعی از رشد اقتصادی و تغییر الگوهای مصرف بوده است. وی اضافه کرد: در حال حاضر زمان مناسبی است تا در این همایش تجارب خود را در زمینه مدیریت منابع آب در کشورهایی که با چالش های مشابه رو به رو هستند به اشتراک بگذاریم و با همکاری یکدیگر به راه حل هایی پایدار برای مقابله با کم آبی دست یابیم. لایشت اظهار کرد: کم آبی می تواند به معنی کمبود در مقدار منابع فیزیکی آب در دسترس و یا به معنی کمبود در دسترسی به دلیل فقدان زیر ساخت های جمع آوری و توزیع آب باشد. وی با تاکید بر افزایش فراوانی و شدت خشکسالی در برخی مناطق، و تاثیر آن بر بخش هایی مانند تولید غذا ،انرژی و نیز تشدید کم آبی به دلیل رشد سریع مناطق شهری ؛ به این نکته توجه کرد که کم آبی می تواند باعث جا به جایی 24 تا 700 میلیون نفر در مناطق خشک و نیمه خشک جهان شود. نماینده دفتر منطقه ای یونسکو در تهران گفت: فاز هشتم برنامه بین المللی آبشناسی یونسکو در نظر دارد تا مدیریت پایدار آب را در مقیاس های محلی، منطقه ای و جهانی بهبود بخشیده و پژوهش های بین رشته ای را نیز در این زمینه ترویج نماید.

کد خبر: 31944
  تاریخ خبر : 1397/09/19
  آخرین به‌روزرسانی : 1397/09/19
 کارشناس روابط عمومی
 423