شنبه, 22 خرداد 1400
مشروح خبر :: مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب شد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب شد

معاون آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ، طی حکمی" عیسی بزرگ زاده" را به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب کرد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ، در این حکم ارتباط و تعامل مناسب با واحدهای شرکت، شرکتهای زیرمجموعه و جلب مشارکت و همکاری با حوضه های آبریز ، سیاست گذاری در خصوص تحقق اهداف حکمرانی خوب آب ، تهیه ،تدوین و بازنگری نظام نامه تخصیص آب، تدوین شاخص های تسهیم آب در حوضه های آبریز، تهیه ،تدوین ، اصلاح و بازنگری آب قابل برنامه ریزی و سیاست گذاری و راهبری تخصیص آبهای غیرمتعارف مورد تاکید قرار گرفته است.

براساس این گزارش ، سیاست گذاری ، برنامه ریزی و هماهنگی بین حوضه ای در خصوص طرح های انتقال بین حوضه ای ، طراحی، استقرار و مدیریت نظام حسابرسی و حسابداری آب، آینده پژوهی و سازگاری با تغییرات اقلیمی ،راهبری بخش برنامه، بودجه و تلفیق این بخش ها ،راهبری و پیگیری تدوین و تصویب قانون جامع آب،

راهبری و نظارت کلان مسائل‌ زیست‌محیطی در حوضه‌های آبریز در این حکم همچنین مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.

 معاون آب و آبفای وزیر نیرو ، همچنین طی حکم دیگری" فریبا آوریده" را به سمت سرپرست دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک منصوب کرد.

کد خبر: 51920
  تاریخ خبر : 1400/02/22
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/02/22
 علی بخشی
 532
  ثبت دیدگاه