پنجشنبه, 29 مهر 1400
مشروح خبر :: رعایت حقابه زیست محیطی از اولویتهای شرکت آب منطقه ای ایلام است

رعایت حقابه زیست محیطی از اولویتهای شرکت آب منطقه ای ایلام است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام افزود : رعایت حق آبه زیست محیطی بعد از تامین آب شرب مردم، اولویت اصلی شرکت است که با توجه به خشکسالی پیش آمده بعد از تامین آب شرب رعایت حق آبه زیست محیطی جهت جلوگیری از آسیب به محیط زیست ضرورت دارد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ،علی پور احمد افزود : رعایت حق آبه زیست محیطی بعد از تامین آب شرب برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست در اولویت شرکت قرار دارد و تاکنون به نحو مناسبی این مهم رعایت گردیده است و به امید خدا منبعد نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.


وی ادامه داد : خشکسالی حادث شده، کاهش بارش ها نسبت به سال گذشته و درازمدت و به تبع آن کاهش آورد رودخانه ها و ورودی به سدها باعث شده برای برقراری تعادل بین منابع و مصارف، مدیریت صحیح مصارف را در تمامی بخشهای کشاورزی ، شرب و صنعت در دستور کار قرار دهیم.

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تصریح کرد: کاهش بارش ها در سح استان در سال جاری نسبت به سال گذشته ۴۳ درصد و نسبت به دراز مدت ۲۷ درصد بوده که به صورت تصاعدی آورد رودخانه ها را متاثر نموده است بطوریکه بعضا تا ۷۵ درصد از روانابهای ورودی به سدها کاهش یافته است.

 پوراحمد در خصوص نسبت بارش و رواناب ادامه داد: در تولید و میزان رواناب، عوامل مختلفی از جمله شدت بارش ، مقدار بارش ، توپوگرافی و پوشش گیاهی حوضه و همچنین رطوبت زمین و دمای هوا موثر هستند؛ لذا در سال آبی جاری در برخی حوضه ها مانند حوضه سد گلال علیرغم بارش ۶۰ میلیمتری در ۲۴ ساعت ولی رواناب موثری حادث نشد.

وی جلوگیری از آلودگی منابع آب را مهم برشمرد و تاکید کرد : یکی از معضلات منابع آب کشور مسائل کیفی است و در این رابطه نیز بایستی اقدامات پیشگیرانه در دستور کار ذیمدخلان، مصرف کنندگان و آحاد جامعه قرار گیرد .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ایلام در پایان خاطرنشان ساخت : مدیریت منابع آب با هدف ایجاد تعادل بین منابع و مصارف زمانی به نحو مطلوب محقق خواهد شد که همه ذینفعان و ذیمدخلان به وظایف قانونی و اخلاقی خود عمل نموده و هر کدام آب را مسئله خود بدانند و در جهت حل مشکل ان بکوشند ، درغیر اینصورت و بدون در نظر گرفتن تغییر اقلیم و کاهش منابع آب ، توسعه مصرف، معضلات را در آینده دوچندان خواهیم نمود.

کد خبر: 54618
  تاریخ خبر : 1400/06/23
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/06/23
 لیسانس حقوق
 51
  ثبت دیدگاه