پنجشنبه, 29 مهر 1400
مشروح خبر :: کاهش 29 درصدی بارندگی وکاهش 22 درصدی ذخیره آبخوان های گلستان در سال آبی 1399-1400

کاهش 29 درصدی بارندگی وکاهش 22 درصدی ذخیره آبخوان های گلستان در سال آبی 1399-1400

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: ازاول مهر ۱۳۹۹ لغایت ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بر مبنای ایستگاههای شرکت آب منطقه ای ، درمجموع استان ۳۴۹ میلیمتر باران باریده است ، که نسبت به آمار بلند مدت که ۴۸۹ میلی متر است، ۲۹ درصد کاهش نشان میدهد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ، سید محسن حسینی اظهار کرد: مقدار افزایش و کاهش بارش در حوضه آبریز گرگانرود 32 درصد، اترک سفلی 9 درصد، قره سو33 درصد، نکارود علیا 33 درصد و خلیج گرگان 29 درصد کاهش بارش بوده است. 

وی افزود: رواناب اندازه گیری شده در ایستگاههای شاخص رودخانه های اصلی استان، بین ۸۴ درصد تا ۴۸ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان می دهد و ذخیره آبخوانهای استان حدود ۲۷۹ میلیون متر مکعب ( ۲۲ درصد ) کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان میدهد. که این کاهش در آبخوانهای کم عمق حدود ۲۱۰ میلیون مترمکعب کاهش ودر آبخوانهای عمیق حدود ۶۹ میلیون متر مکعب کاهش را نشان می دهد. 

حسینی بیان کرد: در سال آبی مذکور متوسط دمای اندازه گیری شده در ایستگاه معرف دشت: ۲۰.۱ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به آمار بلندمدت که ۱۸.۱ درجه سانتیگراد است ، ۲ درجه افزایش را نشان می دهد و متوسط ایستگاه معرف ارتفاعات ۱۲.۴ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به آمار بلند مدت که ۱۱ درجه سانتیگراد است ، ۱.۴ درجه افزایش را نشان می دهد.

کد خبر: 54903
  تاریخ خبر : 1400/07/05
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/07/06
 روابط عمومی
 50
  ثبت دیدگاه