سه‌شنبه, 16 آذر 1400
مشروح خبر :: برگزاری جلسه مشترک مشاور وزیر نیرو و مدیرکل دفتر روابط عمومی وزارت نیرو با روسای 9 گانه حوضه های آبریز

برگزاری جلسه مشترک مشاور وزیر نیرو و مدیرکل دفتر روابط عمومی وزارت نیرو با روسای 9 گانه حوضه های آبریز

به منظور هماهنگی و هم افزایی جلسه مشترک مشاور وزیر و مدیرکل دفترروابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو با روسای حوضه آبریز 9 گانه با محوریت اطلاع رسانی در مورد وضعیت منابع آب ایران برگزار شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران، در این جلسه روسای حوضه های آبریز دیدگاه های خود را در مورد موضوع جلسه بیان کردند.

 سپس مشاور وزیر و مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو  نیز ضمن تاکید برتهیه و تدوین راهبردهای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی آب گفت: در اطلاع رسانی باید اصل شفافیت ، پرهیز از تنش و نگرانی و بهره مندی از ظرفیت تشکل ها و نهادهای مردمی مد نظر قرار گیرد.

"علی اکبر کاظمی"در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به تحلیل وضع موجود منابع آب ، ارائه تحلیل های واقع بینانه همراه با پیش بینی در این بخش را مورد تاکید قرار داد.

در ادامه این  جلسه ضرورت تهیه برنامه های اطلاع رسانی  و فرهنگ سازی در بخش آب کشور  مورد تاکید قرار گرفت. 

شایان ذکر است در این جلسه همچنین روسای حوضه های آبریز 9 گانه منابع آب کشور به طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

بهره گیری از تجارب مرتبط شرکت های آب منطقه ای و آبفا در تهیه برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی، استفاده از تجارب پروژه فرهنگ سازی ،آموزش و اطلاع رسانی طرح احیا وتعادل بخشی آبهای زیرزمینی  ، ضرورت سطح بندی اطلاع رسانی در ابعاد ملی ، استانی ، و شهرستانی ، تولید محتوای اطلاع رسانی ،همراه سازی دستگاه های  حاکمیتی  بویژه جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ، مواجهه صحیح با هجمه های رسانه ای، تحلیل وضع موجود و ضرورت وجود مرجع واحد برای اطلاع رسانی و ایجاد نگرش های واحد در سطوح مختلف حاکمیت (نمایندگان مجلس ، مقامات محلی ) نسبت به محدودیت های منابع آب از جمله موضوعات مهمی بود که توسط روسای حوضه های آبریز 9 گانه مطرح گردید.

کد خبر: 55341
  تاریخ خبر : 1400/07/26
  آخرین به‌روزرسانی : 1400/07/26
 علی بخشی
 231