دوشنبه, 26 مهر 1400
عناوین خبری
توقیف دستگاه حفاری

توقیف یک دستگاه حفاری غیر مجاز در استان قم

روز شنبه مورخ 97/02/15 یک دستگاه حفاری غیر مجاز در اراضی حسین آباد پل قم توقیف و به پارکینگ منتقل شد

  اخبار استانی بخش آب
  قم
  1397/02/18

همایش حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی در شهرستان صحنه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه همایش حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی با حضور معاون حفاظت وبهره برداری ، فرماندار شهرستان ، دادستان ،مدیرجهاد کشاورزی ، بخشداران وکشاورزان شهرستان صحنه برگزار شد.

  اخبار استانی بخش آب
  کرمانشاه
  1397/02/18
1 2 صفحه: