شنبه, 18 آذر 1402
مشروح خبر :: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان مورد تقدیر قرار گرفت

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان مورد تقدیر قرار گرفت

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان از سوی استاندار مورد تقدیر قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مهندس مرتضی عزالدین به دلیل احراز رتبه برتر در اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان از سوی استاندار مورد تقدیر قرار گرفت.

در متن این تقدیرنامه آمده است:

" نظر به اهمیت برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاکید ویژه مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری در این خصوص و با توجه به ارزیابی انجام شده، بدینوسیله ضمن تبریک به مناسبت احراز رتبه برتر توسط آن دستگاه، مراتب تشکر وقدردانی خود از جنابعالی وهمکاران محترم اعلام می گردد".

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

کد خبر: 24110
  تاریخ خبر : 1396/03/18
 همایون
 425