پنجشنبه, 29 مهر 1400
مشروح خبر :: شیوه های نوین مدیریت آب باید اجرایی شود

سرپرست شرکت آب منطقه ای همدان عنوان کرد:

شیوه های نوین مدیریت آب باید اجرایی شود

سرپرست شرکت آب منطقه ای همدان گفت: کنتورهای هوشمند آب وبرق شیوه های نوینی از مدیریت آب است که باید اجرا شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مهندس منصور ستوده نصب کنتورهای هوشمند آب وبرق را از اولویت های شرکت دانست وافزود: از طریق نصب این کنتورها میتوان کنترل دقیقی بر روی برداشت آب از منابع زیرزمینی داشت وآنها را دائما" ودر هرزمان رصد نمود.

وی تاکید کرد: می طلبد که تمامی دستگاه های اجرایی همکاری و مشارکت لازم را انجام دهند تا نصب این کنتورها با سرعت بیشتری انجام شود و بتوانیم مدیریت نوینی در کنترل چاهها داشته باشیم.

ستوده افزود: سود این کار بیشتر متوجه کشاورزان خواهد شد واز سوء استفاده و اضافه برداشت برخی از کشاورزان سود جو جلوگیری خواهد شد.

سرپرست شرکت آب منطقه ای همدان گفت: باید همگی با تمام توان در جهت بهبودی واحیاء منابع آب زیرزمینی استان تلاش وهمت مضاعفی داشته باشیم.

ستوده تصریح کرد: اگراین همدلی در بین دستگاهها به وجود نیاید شاهد اضافه برداشت از منابع آب وهمچنین کسری مخزن خواهیم شد که این امر نسل آینده را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

وی گفت: تاکنون تعداد 3390 دستگاه کنتور هوشمند آب وبرق بر روی چاهها ی مجاز نصب شده است که این روند ادامه دارد.

 روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

کد خبر: 24149
  تاریخ خبر : 1396/06/12
 همایون
 175
  ثبت دیدگاه