پنجشنبه, 29 مهر 1400
مشروح خبر :: نصب 300 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای آب شهرستان کبودرآهنگ

مدیر منابع آب شهرستان کبودرآهنگ خبرداد:

نصب 300 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای آب شهرستان کبودرآهنگ

مدیر منابع آب شهرستان کبودرآهنگ گفت: تاکنون حدود 300 دستگاه کنتور هوشمند در شهرستان نصب شده است که از این تعداد 235 دستگاه مربوط به چاههای آب کشاورزی و ما بقی مربوط به دیگر مصارف می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مجید راشدی افزود: بخش قابل توجهی از منابع آب زیرزمینی دشت کبودراهنگ در بخش کشاورزی مصرف می شود که میزان زیادی از این آب به دلیل استفاده از روش های سنتی آبیاری هدر می رود.

وی گفت: در مورد چاه های غیر مجاز یکی از راهکارها انسداد است اما گاهی اوقات در چاههای مجاز نیز شاهد اضافه برداشت هستیم که برای جلوگیری از این امر نصب کنتورهای هوشمند راهکاری عملی به شمار می رود زیرا با نصب این کنتورها می توان نظارت دقیقی بر میزان برداشت آب توسط کشاورزان داشت.

راشدی ادامه داد: بنابراین نصب کنتورهای هوشمند روی چاههای مجاز بخش کشاورزی و حتی سایر بخش ها، راهکاری اساسی برای کنترل و مدیریت مصرف آب به شمار می رود.

مدیر منابع آب شهرستان کبودرآهنگ در ادامه به مزیت های نصب این کنتورها اشاره کرده و افزود: کنتورهای هوشمند دارای مزیت های بسیار زیادی در بخش های مختلف هستند،به عنوان نمونه این کنتورها آب را به صورت حجمی در اختیار بهره برداران قرار داده اند و از سوی دیگر این اجازه را به مسئولان خواهند داد که با توجه به ظرفیت منطقه و میزان مجوز برداشت،کنتور هوشمند را تنظیم و از برداشت بیش از حد مجاز توسط افراد جلوگیری کنند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

کد خبر: 24151
  تاریخ خبر : 1396/06/15
 همایون
 213
  ثبت دیدگاه