پنجشنبه, 29 مهر 1400
مشروح خبر :: توقیف یکدستگاه تراکتور حفاری غیرمجاز در شهرستان ملایر

توقیف یکدستگاه تراکتور حفاری غیرمجاز در شهرستان ملایر

یکدستگاه تراکتورحفاری غیرمجاز توسط گروه گشت و بازرسی شهرستان ملایر توقیف شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، گروه گشت و بازرسی مدیریت منابع آب شهرستان ملایر یکدستگاه تراکتورحفاری غیرمجاز را هنگام حفاری در اراضی روستای حسین آباد شاملو بخش جوکار شهرستان ملایر  توقیف و همراه با سایرادوات حفاری به پارکینگ منتقل شد و حفاران نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

کد خبر: 24162
  تاریخ خبر : 1396/06/28
 همایون
 223
  ثبت دیدگاه