پنجشنبه, 29 مهر 1400
مشروح خبر :: نتیجه مصوبات کمیسیون صدور پروانه ها مورخ 95/06/15

نتیجه مصوبات کمیسیون صدور پروانه ها مورخ 95/06/15

ردیف

نام پرونده

نام شهرستان

شماره کلاسه

توضیحات

1

قنات ولی آباد

تفت

39/506

با حفر پیشکار موافقت بعمل آمد

2

قنات خرم آباد

بافق

404/518

با تمدید پروانه حفر پیشکار موافقت بعمل آمد

3

چاه اداره کل منابع طبیعی

مهریز

82/513

با افزایش قطر لوله جدار موافقت بعمل آمد

4

چاه شماره 2 بهار دشت

اردکان

10/521

پرونده اعاده گردید

5

قنات شهاب آباد

ابرکوه

634/516

با کف شکنی قنات موافقت بعمل آمد

6

چاه زارع

خاتم

124/524

با تغییر محل چاه موافقت بعمل آمد

7

چاه نعمتی زاده

ابرکوه

966/516

با حفر گالری موافقت بعمل آمد

8

چاه مشتاقیون

ابرکوه

541/516

با ادامه بهره برداری موافقت بعمل آمد

9

چاه خانی

ابرکوه

1229/516

با لایروبی چاه موافقت بعمل آمد

10

چاه شماره 3 آشامیدنی اشکذر

اشکذر

194/503

پرونده اعاده گردید

11

چاه به جای قنات شورابه

اردکان

125/502

پرونده اعاده گردید

12

چاه حاجی آباد

تفت

55/506

با تمدیدپروانه حفر گالری موافقت بعمل آمد

13

چاه فیروزی

ابرکوه

479/516

با تغییر محل چاه موافقت بعمل آمد

14

چاه ملایی

خاتم

376/524

با حفر چاه دستی مجاور چاه دستگاهی موافقت بعمل آمد

15

چاه مسیح آباد

اردکان

306/502

با ادامه بهره برداری موافقت بعمل آمد

 
کد خبر: 24174
  تاریخ خبر : 1396/06/27
 ابراهیمی
 215
  ثبت دیدگاه