پنجشنبه, 29 مهر 1400
مشروح خبر :: همکاری مشترک شرکت آب منطقه ای واداره کل هواشناسی استان کرمانشاه

همکاری مشترک شرکت آب منطقه ای واداره کل هواشناسی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه درآستانه شروع سال آبی 97-96 وارتقاء همکاری بین سازمان هواشناسی و شرکت آب منطقه ای کرمانشاه نشستی تخصصی با حضور مدیرکل،معاون وکارشناسان اداره هواشناسی ومدیریت وکارشناسان دفتر مطالعات پایه منابع آب برگزار شد.

دراین جلسه بر لزوم هرچه بیشتر توسعه همکاری های مشترک واستفاده مطلوب از ظرفیت های موجود در زمینه های علمی،تبادل آمارواطلاعات،اجتناب ازموازی کاری و همچنین درخصوص صدور بهنگام پیش بینی وهشدار رخدادهای هواشناسی وهیدرولوژیکی با توجه به ابلاغ نظامنامه سیلاب وشرح وظایف دستگاه های مربوطه تاکید، وتبادل نظر شد.

کد خبر: 24180
  تاریخ خبر : 1396/06/29
 مدیر سایت
 161
  ثبت دیدگاه