سه‌شنبه, 16 آذر 1400
مشروح خبر :: همایش حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی در شهرستان صحنه برگزار شد

همایش حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی در شهرستان صحنه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه همایش حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی با حضور معاون حفاظت وبهره برداری ، فرماندار شهرستان ، دادستان ،مدیرجهاد کشاورزی ، بخشداران وکشاورزان شهرستان صحنه برگزار شد.

در ابتدا جلسه مهندس شهلایی معاون حفاظت وبهر هبرداری شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ضمن تشریح  وضعیت منابع آب دراستان گفت: بنا به تصمیمات اتخاذ شده در کشور فقط 2 استان شمالی کشور مجاز به کشت برنج می باشند.وبا تاکید براین نکته اظهار داشت طی 10 سال اخیر 8 سال با بارش کمتر از میانگین مواجه بوده ایم که این روند علاوه بر منابع آب زیرزمینی بر آبدهی رودخانه های منطقه نیز اثرات منفی داشته است.

 در ادامهجلسه دکتر آرمان از اساتید دانشگاه کشاورزی نحوه سازگاری با  شرایط کم آبی وکشت محصولات کم آب بر در استان کرمانشاه را به کشاورزان آموزش و پیشنهاد کاشت محصولاتی همچون زعفران وکاملینا را ترویج نمود.

سپس فرماندار ودادستان شهرستان صحنه نیز هرکدام مباحث مربوط به مدیریت منابع آبی در شهرستان را به اطلاع مدعوین رساند.

کد خبر: 28203
  تاریخ خبر : 1397/02/18
 مدیر سایت
 193