دوشنبه, 26 مهر 1400
مشروح خبر :: مهندس نجفیان در نشست خبری استان البرز : بحران ،مشکل رفتارمان در مصرف است

مهندس نجفیان در نشست خبری استان البرز : بحران ،مشکل رفتارمان در مصرف است

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای البرزنشست خبری با حضور اصحاب رسانه و مدیر عامل شرکت در آب منطقه ای البرز برگزارشد.

مهندس نجفیان مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز از اصحاب رسانه به عنوان ظرفیت مناسب و مورد اعتماد جهت ارتباط با مردم دانست .ایشان از شکاف بین مردم ومسئولین در بخش آب استان ابراز نگرانی کرد وخواهان ارتباط دوسوی از مطبوعات استان شد تا با کمک این عامل تاثیر گذار بتوان با مردم در خصوص چالشهای آبی به یک نقطه مشترک در خصوص حل این بحران برسیم اسحاب رسانه به عنوان بهترین پل ارتباطی بین ما ومردم می توانند نقش مهمی در آگاه سازی وشفاف سازی اذهان عمومی در کم بود آب ایفاء کند ما وهمکارانمان در بخش اب اعتقاد داریم مسائل باید با وجود وراهنمایی خود مردم حل وفصل شود .بخش اجتماعی طرحهای ما از اولویت برخوردار است استان البرز 2ونیم برابر استانهای کشور جمعیت دارد وزیر ساختها متاسفانه جواب گوی این بار جمعیتی نیست و80درصد این استان آب شربشان وابسته به سفرههای زیرزمینی است که سالانه یک متر افت سفره داریم ودر دشتها بیش از 25 سانتیمترنشست زمین و در برخی دشتها به 5 متر و 6متر هم رسیده که این یک فاحعه در بخش آب ومحیط زیست محسوب میشود.عملا آبهای زیرزمینی پتانسیل زیادی ندارد وما 70میلیون متر مکعب در حال برداشت آب خوانها هستیم و1 میلیارد وصد میلیون از سهم آیندگان برداشت واستفاده کردیم

ایشان در ادامه گفت :بحران ،مشکل رفتارمان است مشکل رفتارمان در مصرف آب است رمقی برای دشتهای استان نمانده است وآبخوانها وسفره ها به نفسهای آخر رسیده اند.

مهندس نجفیان در پایان نشست خبری عنوان کرد خواهشمان از اصحاب رسانه در استان این است که در بخش آب واقعیتها رو همانطور که به شما گفته شد به مردم برسانید مردم باید شرایط فعلی آب را بدانند تا بتوانیم با کمک هم این بحران کم آبی را مدیریت کنیم

کد خبر: 28293
  تاریخ خبر : 1397/02/24
 عباس
 274
  ثبت دیدگاه