دوشنبه, 26 مهر 1400
مشروح خبر :: انتصاب حیات اله سرلک به معاون طرح وتوسعه شرکت آب منطقه ای لرستان

انتصاب حیات اله سرلک به معاون طرح وتوسعه شرکت آب منطقه ای لرستان

انتصاب حیات اله سرلک به معاون طرح وتوسعه شرکت آب منطقه ای لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت اب منطقه ای لرستان ، طی حکمی از سوی رضا میرزایی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان ،حیات اله سرلک به سمت معاون طرح وتوسعه شرکت منصوب واز زحمات آقای کریم عالی نژاد تقدیر وتشکر گردید.

از سوابق علمی  و اجرایی حیات اله سرلک  می توان به کارشناس مهندسی عمران – آب ،کارشناس ارشد مهندسی عمران – خاک وپی ،دکترای علوم ومهندسی آب – سازه های آبی  ،نماینده مجری طرح سد مخزنی وشبکه حوضیان ومدیر دهها طرح مطالعاتی واجرایی شرکت آب منطقه ای لرستان ، مدرس دانشگاه در استانهای لرستان و مرکزی ودارای دهها مقاله علمی درکنفرانس ها و همایش های داخلی ومولف ومترجم چندین کتاب فنی ، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان ومهندس پایه یک طراحی - نظارت و اجرای ساختمان ، نظارت مهندسین مشاور پارس کنسولت و پارس رای آب در طرحهای بزرگ آبی انتقال وتصفیه خانه آب شرب وسدمخزنی کزنار ، عضویت در شورای اسلامی استان لرستان ورئیس شورای اسلامی شهرستان الیگودرز ورئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان در الیگودرز اشاره کرد
ایشان  بیست سال سابقه حضور در طرحهای بزرگ آبی شرکت آب منطقه ای لرستان رادر کارنامه خود به ثبت رسانده وارائه دهنده چندین طرح بزرگ توسعه ای برای استان از جمله طرح جبران اثرات قمرود بر منابع آبی لرستان در الیگودرزواحداث راه دسترسی از الیگودرز به محور سد برقابی لیرو واتصال کوتاه شهرستان الیگودرزبه مسجد سلیمان در استان خوزستان می باشد

کد خبر: 28363
  تاریخ خبر : 1397/02/29
 روابط عمومی
 843
  ثبت دیدگاه