شنبه, 26 خرداد 1403
مشروح خبر :: نود و هشتمین جلسه شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی

نود و هشتمین جلسه شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی

نود و هشتمین جلسه شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی روز سه شنبه 19 تیر ماه به ریاست مهندس حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مهندس جهانگیر حبیبی توضیحاتی را در خصوص سفر اخیر خود به استان کرمان و مسائل مربوط به طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی  آن استان ارائه کرد. در ادامه  گزارشی از سامانه یکپارچه اخذ اطلاعات و مدیریت کنتورهای آب ارائه شد همچنین مهندس ذیحجه زاده مدیر کل دفتر برنامه ریزی تلفیقی راهکارهای تامین منابع مالی کنتور ها را تشریح کرد و در پایان جمعبندی لازم توسط مهندس حاج رسولی ها بعمل آمد.

کد خبر: 29261
  تاریخ خبر : 1397/04/19
 کارشناس
 482