یکشنبه, 9 بهمن 1401
مشروح خبر :: جلسه اطلاع رسانی با حضور فرماندار شهرستان فاریاب برگزار شد

مدیر امور منابع آب شهرستان کهنوج؛

جلسه اطلاع رسانی با حضور فرماندار شهرستان فاریاب برگزار شد

مدیر امور منابع آب شهرستان کهنوج از برگزاری جلسه اطلاع رسانی با حضور فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی، دهیاران و شورای شهرستان فاریاب خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان در تاریخ 97/4/17 جلسه اطلاع رسانی با حضور فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی، دهیاران و شورای شهرستان فاریاب تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا مهندس شجاع حیدری مدیر امور آب شهرستان کهنوج توضیحاتی در خصوص آمار کل چاه های مجاز و غیر مجاز در منطقه داد. وی همچنین آمار وضعیت میزان برداشت از چاه ها و حجم تخلیه آب را بیان نمود.

شجاع حیدری در ادامه در خصوص افت سالیانه آب و ضخامت سفره آب زیرزمینی مباحثی را مطرح کرد و از شوراها و دهیاران جهت جلوگیری از جابجایی غیر مجاز چاه ها و کف شکنی غیر مجاز و جلوگیری از انجام حفاری توسط دستگاههای حفاری غیر مجاز درخواست همکاری نمود.

در پایان جلسه از زحمات دهیاران و شوراها تقدیر و تشکر بعمل آمد.

کد خبر: 29265
  تاریخ خبر : 1397/04/20
 کارشناس روابط عمومی
 448