دوشنبه, 17 بهمن 1401
مشروح خبر :: ترویج روش‌های صرفه‌جویی آب در روستاها

در شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بافت تأکید شد

ترویج روش‌های صرفه‌جویی آب در روستاها

در جلسه کارگروه حفاظت از منابع آب شهرستان بافت بر ترویج روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی و شرب روستایی تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای کرمان، جلسه شورای حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی (همیاران آب) با حضور معاون سیاسی فرماندار، مدیر امور منابع آب و مدیران عضو کارگروه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

معاون سیاسی فرماندار بافت بر فرهنگ‌سازی در زمینه صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب در همه بخش‌ها ازجمله کشاورزی و شرب تأکید کرد.

محسن منظری توکلی مدیر امور منابع آب شهرستان بافت هم گزارشی از وضعیت بحرانی سال آبی جاری و همچنین اقدامات دستگاه‌ها در زمینه جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سند آب و وضعیت همکاری دستگاه‌ها و نواقص هر یک از اطلاعات ارائه‌شده ادارات ذی‌ربط ارائه کرد.

در این جلسه مقرر شد با توجه به اینکه عمده مصرف آب در بخش کشاورزی می‌باشد فرهنگ‌سازی جهت مصرف بهینه آب از این قشر زحمتکش شروع شود و بخشداران نسبت به برگزاری جلسات توجیهی با حضور مدیریت جهاد کشاورزی، مدیر امور منابع آب، مدیر منابع طبیعی مدیر امور آب روستایی به‌صورت جلسات روستایی مجزا اقدام کنند تا روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی و شرب روستایی هر چه بهتر ترویج گردد.

کد خبر: 29270
  تاریخ خبر : 1397/04/20
  آخرین به‌روزرسانی : 1397/04/20
 کارشناس روابط عمومی
 253