شنبه, 12 اسفند 1402
مشروح خبر :: پلمپ و قطع برق مزارع پرورش ماهی متخلف در شهرستان بویراحمد

پلمپ و قطع برق مزارع پرورش ماهی متخلف در شهرستان بویراحمد

در راستای حفاظت و صیانت از منابع آبی، بر ق چهار مزرعه پرورش ماهی در بخش چیتاب از توابع شهرستان بویراحمد که دچار تخلف عدم تمدید پروانه بهره برداری شده بودند، توسط اداره منابع آب شهرستان بویراحمد، قطع شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد، اسلام یاریجو، رییس اداره منابع آب شهرستان بویراحمد، با بیان این خبر، اظهار داشت: با وجود صدور اخطاریه از سوی اداره منابع آب شهرستان و تعهد قبلی که این مزارع پرورش ماهی مبنی بر اقدام جهت تمدید پروانه بهره برداری و رعایت اصول کمی و کیفی داده یودند، ولیکن بخاطر عدم انجام این تعهدات، پلمپ و قطع برق شدند.

وی، افزود: اداره منابع آب شهرستان بویراحمد، بر اساس وظایف قانونی خود، به جد و با جامعیت بیشتری، با متخلفان بخش آب، برخورد می کند و امیدواریم کسانی که نسبت به رعایت قوانین بخش آب، کم توجهی کرده اند، نسبت به اصلاح امور خود، توجه ویژه ای داشته باشند تا دچار مشکلات بعدی نشوند.

کد خبر: 29283
  تاریخ خبر : 1397/04/20
 مسئول روابط عمومی
 326