یکشنبه, 19 آذر 1402
مشروح خبر :: دومین جلسه مشاورین اموربانوان صنعت آب و برق استان زنجان برگزارشد.

دومین جلسه مشاورین اموربانوان صنعت آب و برق استان زنجان برگزارشد.

دومین جلسه مشاورین اموربانوان صنعت آب و برق استان زنجان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان،دومین جلسه مشاورین اموربانوان صنعت آب و برق استان به میزبانی شرکت برق منطقه ای زنجان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه خانم برهانی دبیرشورای انسجام بخشی مشاورین صنعت آب و برق استان،دستور جلسه را قرائت نمود و اظهار داشت:پیشنهاد اول مربوط به انتشار فراخوان ایده برتر در سطح همکاران صنعت آب وبرق می باشد که بهتر است فراخوان در سطح خانواده های همکاران نیز ارایه گردد.

سپس هریک از مشاورین بانوان صنعت آب و برق استان در خصوص موارد مطروحه اظهار نظر کردند و پیشنهاد همایش پیاده روی توسط یکی از مشاورین مطرح شد که با تقسیم هزینه ها و جوایز پیاده روی توسط هر شرکت موافقت شد و مقرر گردید جوایز برندگان توسط همان شرکت پرداخت گردد.

در ادامه اعضای جلسه به اتفاق آراء خواستار حضور مدیران عامل صنعت آب و برق در جلسات فصلی مشاورین در استانداری شدند تا نسبت به فرهنگ سازی مصرف بهینه آب و برق اقدام لازم بعمل آید.

در این جلسه با توجه به تقارن آن با هفته عفاف و حجاب،برگزاری دوره آموزشی "زن ریحانه هستی"بارویکرد نقش و تاثیر عفاف و حجاب در خانواده مطرح و مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.

کد خبر: 29287
  تاریخ خبر : 1397/04/20
 کارشناس روابط عمومی
 334