جمعه, 30 مهر 1400
مشروح خبر :: جلسات مهندس علیزاده در سفر به تهران با محوریت طرح های مربوط به آب

جلسات مهندس علیزاده در سفر به تهران با محوریت طرح های مربوط به آب

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در سفر به تهران در جلسات مختلفی با محوریت طرح های مرتبط با آب در استان کرمان از جمله طرح های انتقال آب شرکت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در سفر به تهران در جلسات مختلفی با محوریت طرح های مرتبط با آب در استان کرمان از جمله طرح های انتقال و به منظور حل مسائل و مشکلات و هماهنگی های لازم در این خصوص شرکت کرد.

جلسه هماهنگی طرح آبرسانی به شهرهای بم و بروات با مشاور و پیمانکار، جلسه با پیمانکار طرح تونل انتقال آب کرمان به منظور هماهنگی های لازم، جلسه طرح انتقال آب به کرمان از سد صفا با مشاور (تونل) و جلسه هماهنگی طرح سد قدرونی با مشاور و پیمانکار از جمله این موارد بود.

جلسه طرح توسعه آبرسانی به شهرهای بم و بروات، جلسه طرح ایستگاه پمپاژ و مخازن کرمان با پیمانکار و جلسه با مشاور مهاب قدس در مورد طرح انتقال آب به شهرهای شمالی استان کرمان از دیگر مواردی بود که مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در سفر به تهران در این جلسات حضور داشت.

 

     

 

     

کد خبر: 30452
  تاریخ خبر : 1397/06/24
 کارشناس روابط عمومی
 151
  ثبت دیدگاه