جمعه, 30 مهر 1400
مشروح خبر :: تاکید بر سیاست های مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در حوزه آب

تاکید بر سیاست های مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در حوزه آب

مدیر امور منابع آب نرماشیر در دیدار با مدیر امور اراضی این شهرستان بر سیاست گذاری های مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه آب برای پیشبرد اهداف تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ 21 شهریورماه جلسه ای با موضوع مدیریت بحران آب با حضور مدیر امور منابع آب نرماشیر و مدیر امور اراضی این شهرستان در محل امور منابع آب تشکیل شد.

مدیر امور منابع آب نرماشیر، بحران آب را از مهمترین چالش های دنیا و منطقه دانست و در رابطه با مسئله بحران آب و سیاست گذاری های مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در زمینه آب اشاره کرد.

مدیر امور اراضی نرماشیر هم تغییر الگوی کشت، تقویت زیرساخت های کشاورزی از جمله تسطیح اراضی، نصب کنتورهای هوشمند و حجمی و اجرای آبیاری های نوین را از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه حل مسئله بحران آب در منطقه دانست.

 

کد خبر: 30455
  تاریخ خبر : 1397/06/24
 کارشناس روابط عمومی
 154
  ثبت دیدگاه