جمعه, 30 مهر 1400
مشروح خبر :: معاون توسعه ومهندسی شرکت آبفاکشور ازآبرسانی به شیراز ازسددرودزن بازدیدکرد

معاون توسعه ومهندسی شرکت آبفاکشور ازآبرسانی به شیراز ازسددرودزن بازدیدکرد

مهندس پاکروح به همراه چندتن از مدیران صنعت آب ،آب وفاضلاب ازخط دوم آبرسانی به شیراز ازسددرودزن بازدید کرد.

معاون توسعه ومهندسی شرکت آب وفاضلاب کشور ازنزدیک مسایل ومشکلات خط دوم آبرسانی به شیراز ازسددرودزن وتصفیه خانه آن مورد بررسی قرارداد.

مهندس پاکروح درادامه سفرش به فارس طی جلسه ای که بامدیران صنعت آب وآب فاضلاب ومجریان طرحهای مذکوردرمحل شرکت آب منطقه ای فارس داشت طرحهای آبرسانی شهرها وروستاهای فارس راموردارزیابی قرارداد. 

کد خبر: 30476
  تاریخ خبر : 1397/06/25
 مدیر روابط عمومی
 224
  ثبت دیدگاه