دوشنبه, 15 آذر 1400
مشروح خبر :: پرکردن حفاری های غیر مجاز در شهرستان قاینات

پرکردن حفاری های غیر مجاز در شهرستان قاینات

کانال محفوره غیرمجازی که تبدیل به قنات شده بود پر و مسلوب‌المنفعه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، "مجید هاونگی"مدیر امور منابع آب شهرستان های قاین و زیرکوه، با اعلام این خبر اظهار داشت: با پیگیری گروه گشت و نظارت این امور و همکاری مأمورین انتظامی، این کانال غیر مجاز که در اراضی روستای چدان بخش مرکزی شهرستان قاینات حفر شده بود، پر و مسلوب‌المنفعه گردید.

کد خبر: 30987
  تاریخ خبر : 1397/07/08
 مدیر روابط عمومی سایت
 181