سه‌شنبه, 16 آذر 1400
مشروح خبر :: برگزاری جلسه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شرکت آب منطقه ای کرمان

با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای انجام شد

برگزاری جلسه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شرکت آب منطقه ای کرمان

جلسه کارگروه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل و دیگر اعضاء کارگروه در سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه کارگروه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل و دیگر اعضاء کارگروه در تاریخ 25  مهرماه در سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس آیت الهی رئیس کارگروه گزارشی از فعالیت های انجام شده کارگروه را ارائه نمود. وی همچنین گزارشی از جلسه کارگروه اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شرکت آب منطقه ای کرمان که در شهرستان ریگان با حضور فرماندار و دیگر مسئولین این شهرستان برگزار شده بود ارائه کرد.

مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان نیز ضمن تشکر از فعالیت های انجام شده اعلام نمود که جدول اطلاع رسانی تهیه شده برای گروه های هدف بایستی به صورت مستمر و طی زمانبندی سه ماهه انجام شده و همچنین گزارشی از اقدامات انجام شده هر سه ماه یکبار به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال گردد.

در ادامه جلسه، اعضاء کارگروه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص چگونگی انجام فعالیت ها و همچنین برنامه زمانبندی تهیه شده برای گروه های هدف نقطه نظرات خود را ارائه نمودند و مصوباتی در این جلسه صادر شد.

 

     

 

کد خبر: 30996
  تاریخ خبر : 1397/07/25
 کارشناس روابط عمومی
 144