شنبه, 13 آذر 1400
مشروح خبر :: کارگاه امداد و نجات در شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان برگزاری شد

در راستای اجرای طرح جامع پدافند غیرعامل:

کارگاه امداد و نجات در شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان برگزاری شد

در راستای اجرای جامع پدافند غیرعامل کارگاه آموزشی امداد و نجات با حضور جمع کثیری از کارکنان شرکت آب منطقه‌ای برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان، باهدف افزایش سطح آگاهی عمومی کارکنان شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان برای مقابله با سوانح، برخورد مجروحین و حادثه دیدگان در حوادث طبیعی و غیرطبیعی این کارگاه برگزار شد.

گفتنی است طرح اجرای جامع پدافند غیرعامل از سال گذشته با برگزاری کارگاه‌های مختلف آغاز شد که بخشی از این طرح در قالب آموزش امداد و نجات برگزار شد.در دوره نخست اجرای این طرح نیز کارگاه آموزش کمک‌های اولیه با حضور کارکنان شرکت آب منطقه‌ای انجام شد.

کد خبر: 30998
  تاریخ خبر : 1397/07/25
 کارشناس روابط عمومی ۲
 201