یکشنبه, 14 آذر 1400
مشروح خبر :: سدهای غیر شرب برای استفاده های گردشگری واگذار می شود

سدهای غیر شرب برای استفاده های گردشگری واگذار می شود

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به این که سدهای غیرشرب استان دارای ظرفیت‌های ویژه‌ای گردشگری هستند، گفت: سدهای استان دارای ظرفیت‌های بسیار بالای گردشگری هستند از این جهت شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در نظر دارد سد‌های غیر شرب را به جهت فعالیت‌های گردشگری واگذار کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، "علیرضا عامری" با بیان این مطلب که سدهای غیرشرب استان به جهت ایجاد فضاهای گردشگری و اشتغال ظرفیت‌ ویژه‌ای دارند افزود: سد چالیدره یکی از بهترین نمونه‌های این ظرفیت‌ها است و امیدواریم با برنامه ریزی های هوشمندانه بتوانیم از سایر ظرفیت های استان نیز استفاده کنیم.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یک میلیون متر مکعب آب برابر 2 حلقه چاه کشاورزی است. حال اگر در نظر بگیریم هر چاه آب 5 نفر اشتغال ایجاد کند، می‌توان دریافت که سدهای غیرشرب ما ظرفیت‌های بسیار مطلوبی در زمینه ایجاد شغل هستند.

عامری عنوان کرد: شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی اولین شرکتی است که سد غیرشرب را برای فعالیت‌های گردشگری در نظرگرفته است که سد چالیدره اولین این موارد محسوب می‌شود همچنین سدهای فریمان و شهید یعقوبی نیز جزو سدهای گردشگری هستند لذا در این راستا به زودی اطلاعیه مبنی بر واگذاری سدهای غیرشرب جهت فعالیت‌های گردشگری منتشر خواهد شد.

وی در خصوص پرورش‌ ماهی در سدها عنوان کرد: هریک از سدهای استان که برای فعالیت‌های پرورش ماهی اختصاص یافته می‌تواند بالغ بر 4 نفر اشتغال ایجاد کند به طور مثال در سد یام سبزوار که شاه‌میگو نیز در این سد پرورش داده‌ایم توانسته ظرفیت‌های شغلی بسیاری مطلوبی در منطقه ایجاد کند.

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای استان با اشاره به احداث نیروگاه برق‌آبی در سد ارداک، عنوان کرد: به زودی با همکاری بخش خصوصی در سد ارداک نیروگاه برق آبی تاسیس خواهد شد. که در نهایت این نیروگاه به شبکه برق متصل شود.

وی عنوان کرد: در سد چالی‌دره با گنجایش 1میلیون مترمکعب توانستیم برای 160 نفر اشتغال ایجاد کنیم این در حالیست که در چشم انداز‌های آینده ایجاد اشتغال برای بیش از 1000نفر در نظر گرفته‌ایم.

کد خبر: 31059
  تاریخ خبر : 1397/07/28
 کارشناس روابط عمومی
 172