شنبه, 13 آذر 1400
مشروح خبر :: برگزاری نشست های دوره ای با بهره برداران شهرستان بم

برگزاری نشست های دوره ای با بهره برداران شهرستان بم

در نشست های دوره ای با بهره برداران شهرستان بم که با حضور مسئولین برگزار گردید، در خصوص بهره وری از آب و هشدار جهت کاهش منابع آبی و ترویج به استفاده از آب صحبت شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در نشست های دوره ای با بهره برداران منطقه روداب، منطقه کروک و منطقه بروات شهرستان بم که با حضور مسئولین برگزار گردید، در خصوص بهره وری از آب و هشدار جهت کاهش منابع آبی و ترویج به استفاده از آب صحبت شد.

در جلساتی که با حضور مسئولین بم و گروهی از کشاورزان مناطق نامبرد در این شهرستان برگزار گردید در خصوص برنامه ها و طرح ها به ویژه استقبال از طرحهای آبیاری نوین و استفاده از تسهیلات مقررشده برای این امر هم توضیحاتی داده شد.

درپایان مقررشد کسانی که خواستار اجرای آبیاری تحت فشار هستند با انتخاب نماینده میزان اراضی و باغات خود را بصورت تجمعی به بخشداری ها اعلام نمایند.

 

 

                                                    

کد خبر: 31061
  تاریخ خبر : 1397/07/28
 کارشناس روابط عمومی
 133