شنبه, 13 آذر 1400
مشروح خبر :: موضوعات قابل ارائه در جلسه با نمایندگان استان در مجلس بررسی شد

موضوعات قابل ارائه در جلسه با نمایندگان استان در مجلس بررسی شد

موضوعات قابل ارائه در جلسه مدیرعامل، معاونین، مدیران و مجریان طرح شرکت آب منطقه ای کرمان با نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، قرار است در جلسه مهندس علیزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان به همراه معاونین، مدیران و مجریان طرح با نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی که در آینده ای نزدیک برگزار می شود، مواردی همچون مسائل مربوط به طرح های انتقال آب و مشکلات و مسائل حوزه آب مطرح گردد و در این خصوص بر روی راه حل ها  و پیشنهادات بحث و تبادل نظر شود.

به منظور هماهنگی برای جلسه ای که مدیرعامل، مدیران و مجریان طرح شرکت آب منطقه ای کرمان با مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی دارند، جلسه ای با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل، معاونین، مدیران و مجریان طرح در سالن جلسات این شرکت برگزار شد.

 

 

     

کد خبر: 31063
  تاریخ خبر : 1397/07/28
 کارشناس روابط عمومی
 167