یکشنبه, 14 آذر 1400
مشروح خبر :: فرهنگ سازی واطلاع رسانی منابع آب نظر اباد به روستاها رسید

فرهنگ سازی واطلاع رسانی منابع آب نظر اباد به روستاها رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای البرز امور منابع آب نظرآباد اطلاع رسانی وفرهنگ سازی را جزء اولویتهای این امور قرار داد.

مهندس بشیر زاده مدیر منابع آب نظر آباد گفت :فرهنگ سازی یکی از مسائل مهم وریشه ایی برای همراهی مردم در برخورد با منابع آب است ایشان در ادامه گفت ماباید از تمام پتانسیل های موجود در امرفرهنگ سازی و اطلاع رسانی استفاده تا بتوانیم بستر

را برای کارهای اجرایی طرح احیاء وتعادل بخشی آماده سازییم.

مهندس بشیر زاده در ادامه این گفتگوعنوان کرد :در راستای فرهنگ سسازی واطلاع رسانی جهت اجرای طرح تعادل بخشی وابلاغ مصوبات شورای حفاظت از منابع آب وشورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اطلاعاتی را به کشاورزان وذینفان در قالب تراکت

،بنر ،بروشوویلبرد در سطح شهرستان وروستا های هدف داده شد.

کد خبر: 31068
  تاریخ خبر : 1397/07/29
 عباس
 196