یکشنبه, 14 آذر 1400
مشروح خبر :: مشارکت شهرداری تهران در طراحی فضای سبز گنجینه ملی آب ایران

مشارکت شهرداری تهران در طراحی فضای سبز گنجینه ملی آب ایران

در جلسه مهندس رضا راعی رئیس موسسه گنجینه ملی آب ایران و سرکار خانم دکتر شریفی و آقای مهندس جباری از کارشناسان فضای سبز شهرداری تهران راه کار های همکاری شهر داری تهران در خصوص طراحی فضای سبز محوطه بررسی شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران در این جلسه که  روز یکشنبه 29 مهر ماه در محل پارک پردیسان تشکیل گردید قرار بر این شد  گنجینه آب ایران  نقشه های قبلی طراحی و اجرای فضای سبز موزه آب را در اختیار قرار دهد تا اقدام لازم  توسط سازمان فضای سبز شهرداری تهران صورت پذیرد. .

کد خبر: 31101
  تاریخ خبر : 1397/07/30
 کارشناس
 239