شنبه, 13 آذر 1400
مشروح خبر :: ممنوعیت توسعه کشت در تمام دشت های ممنوعه

ممنوعیت توسعه کشت در تمام دشت های ممنوعه

اگرچه همه ی بهره برداران منابع آب کشور بحران آب را از نزدیک لمس کرده اند، اما شوربختانه همچنان گروهی از سر ناآگاهی و یا سودجویی اقدام به توسعه سطح زیرکشت کرده و به منابع آب و بهره برداران مجاز و بااهلیت خسارات زیادی وارد می سازند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، قریب به 8هزار و 500 هکتار از اراضی حاشیه حله از حقابه تاریخی این رودخانه بهرمند می باشد.

این گروه از حقابه بران همانند همه ی بهره برداران مجاز منابع آب، همواره و در همه مراجع به ویژه کمیسیون تخصیص وزارت نیرو مورد حمایت مدیران شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر قرار داشته اند، به طوری که توسعه شبکه آبیاری گلدشت و سیاه منصور علی رغم تکمیل مطالعات اجرایی، ارزیابی های زیست محیطی حوزه و رهاسازی آب از سد، به نفع این قشر از دستورکار خارج گردید.

متاسفانه شاهد آن می باشیم که بهره بردارانی به صورت غیر مجاز و با علم و آگاهی از محدودیت شدید منابع آب، علیرغم اعلام مکرر و اطلاع رسانی گسترده مبنی بر ممنوعیت توسعه نخیلات و اختصاص آب تنظیمی صرفا جهت آبیاری تکمیلی زراعت، اقدام به کشت باغات جدید (غالبا با سن کمتر از 10 سال) نموده اند.

این گروه از بهره برداران غیرمجاز با اتکاء به چند مرحله آبیاری تکمیلی با سیلاب ناشی از طغیان طبیعی رودخانه یا آب رها سازی شده از سد رییسعلی دلواری، علاوه بر تصاحب حقابه زیست محیطی، ضرورتی غلط مبنی بر آبیاری تمام فصل نخیلات غیرمجاز ایجاد نموده اند.

شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر به بهره برداران مجاز اطمینان خاطر می دهد که مدیران این شرکت متناسب با حجم ذخیره آب سد و اولویت بندی قانونی نسبت به احقاق حقوق آنان ملزم و مقید بوده و در این خصوص جای هیچ گونه نگرانی وجود نخواهد داشت. لکن بهره برداران غیر مجاز به ویژه نخیلات جدید  با محدودیت و ممنوعیت مواجه خواهند شد.

کد خبر: 31109
  تاریخ خبر : 1397/07/30
 روابط
 146