شنبه, 13 آذر 1400
مشروح خبر :: حمایت دستگاه قضایی از برخورد قاطع با متجاوزارن به منابع آبی

در بازدید میدانی معاون دادستان تهران از منابع آبی واقع در منطقه دوچناران بخش کن و رودخانه دربند تاکید شد؛

حمایت دستگاه قضایی از برخورد قاطع با متجاوزارن به منابع آبی

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ گفت: معاون دادستان تهران در بازدید میدانی از منابع آبی واقع در منطقه دوچناران بخش کن و رودخانه دربند بر حمایت دستگاه قضایی از برخورد قاطع با متجاوزارن به منابع آبی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "علیرضا نیکنام" اظهار داشت: مدیر امور آب تهران بزرگ همراه با معاونت حفاظت و بهره برداری ، مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل  شرکت آب منطقه ای تهران، رئیس اداره کل منابع طبیعی شهرستان تهران و شمیرانات، شهردار منطقه 1، معاون دادستان تهران و رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال و هیئت همراه از اراضی ملی واقع در منطقه دوچناران بخش کن و نیز از بخشی از اراضی بستر رودخانه دربند که در سال جاری توسط امور آب تهران بزرگ آزادسازی گردیده بازدید کردند.

وی افزود: در این بازدید وضعیت منابع آبی موجود در منطقه و نحوه استحصال و بهره برداری آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بررسی و در اینخصوص گزارش اجمالی این موضوع ارائه گردید.

مدیر امور منابع آب تهران بزرگ تصریح کرد: با توجه به ضرورت حفاظت و صیانت از انفال و حقوق بیت المال امور منابع آب تهران بزرگ با حمایت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی بدون هیچ گونه اغماضی نسبت به برخورد قاطع با متخلفین و افراد سودجو که اقدام به بهره برداری غیر مجاز از منابع آبی و تصرف بستر و حریم رودخانه می نمایند اقدام خواهد نمود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان باید با هوشیاری کامل قبل از انجام هرگونه معامله اراضی در حاشیه رودخانه ها استعلام لازم را از امور آب تهران بزرگ بعمل آورده و همچنین درصورت مشاهده هرگونه حفاری غیرمجاز چاه و یا بهره برداری غیرقانونی از منابع آبی مراتب را جهت رسیدگی به این امور اعلام نمایند.

کد خبر: 31118
  تاریخ خبر : 1397/08/01
 الهامی منش
 153