سه‌شنبه, 16 آذر 1400
مشروح خبر :: بررسی حریم و بستر رودخانه ها در بخشداری گلزار با حضور مسئولین

بررسی حریم و بستر رودخانه ها در بخشداری گلزار با حضور مسئولین

جلسه ای در بخشداری گلزار از توابع شهرستان بردسیر در خصوص مسائل مرتبط با آب، حریم و بستر رودخانه ها با حضور جمعی از مسئولین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ 26 مهرماه جلسه ای در بخشداری گلزار از توابع شهرستان بردسیر در خصوص مسائل مرتبط با آب، حریم و بستر رودخانه ها با حضور جمعی از مسئولین برگزار شد.

سپس بعد از جلسه در خصوص رسیدگی به درخواست اهالی روستای باب کوشک از محل روستا بازدید و مقرر گردید از طریق شرکت پاسخ انان داده شود.

کد خبر: 31119
  تاریخ خبر : 1397/08/01
 کارشناس روابط عمومی
 143