چهارشنبه, 12 مهر 1402
مشروح خبر :: نخستین جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت به ریاست مدیر عامل جدید تشکیل شد

نخستین جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت به ریاست مدیر عامل جدید تشکیل شد

*

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری، نخستین جلسه شورای معاونین و مدیران شرکت به ریاست احمدرضا سدهی سامانی برگزار شد.

کد خبر: 33540
  تاریخ خبر : 1397/12/08
 اورنگ
 454