پنجشنبه, 17 آذر 1401
مشروح خبر :: آزادسازی تصرفات حریم و بستر زاینده رود ادامه دارد

آزادسازی تصرفات حریم و بستر زاینده رود ادامه دارد

*

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری ، آزادسازی حریم و بستر زاینده رود با همکاری نیروی انتظامی به حکم دادستان شهرستان و با همت افراد منطقه در دست انجام و پیگیری می باشد.

کد خبر: 33894
  تاریخ خبر : 1397/12/25
 اورنگ
 259