چهارشنبه, 12 مهر 1402
مشروح خبر :: نکات بازدارنده از مخاطرات سیل با توجه به سامانه بارش زای جند روز آینده

نکات بازدارنده از مخاطرات سیل با توجه به سامانه بارش زای جند روز آینده

با عنایت به احتمال سیلابی شدن رودخانه ها و سیل ها در سطح استان از توقف، اسکان و اتراق در حاشیه منابع آبی جداً خودداری نمایید.

مطابق با ماده 13 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار و ... کلیه دستگاه های صادرکننده پروانه فعالیت و استقرار کاربری در مجاورت منابع آبی ملزم به استعلام از وزارت نیرو (شرکت های آب منطقه ای) می باشند. لذا در همین راستا به شهرداران، دهیاران، ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مسکن و شهرسازی و دیگر دستگاه های ذیمدخل توصیه می گردد نکات فنی و اصول ایمنی را در حین، هنگام و پس از وقوع سیلاب رعایت نمایند.

کد خبر: 34157
  تاریخ خبر : 1398/01/10
 عدنانی
 300