جمعه, 31 فروردین 1403
مشروح خبر :: مدیریت مصرف آب و انرژی، غذا، منابع طبیعی و حفظ محیط زیست

مدیریت مصرف آب و انرژی، غذا، منابع طبیعی و حفظ محیط زیست

ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی حساس خود، اکنون در مقطعی از تاریخ و در مرحله‌ای از توسعه قرار گرفته است که تحت هر شرایطی باید مقوله‌ استفاده بهینه از منابع اعم از آب، خاک و انرژی را به‌طور جدی موردتوجه قرار دهد. آب بزرگ‌ترین محدودیت منابع در ایران و بزرگ‌ترین خطر محیط زیست ایران در درازمدت است. با از دست رفتن منابع آب و کاهش کمی و کیفی این منابع، بسیاری از بخش‌های کشور غیرقابل سکونت خواهد شد و پیامدهای آن ویرانگر خواهد بود و راه‌حل این بحران، تجدیدنظر کامل درباره شیوه و رویکرد استفاده و بهره‌گیری از این منابع در ایران است.

نگرش پویا و مبتنی بر توسعه پایدار به اهمیت حفاظت محیط زیست و منابع آب اشاره دارد که در آن رشد درآمد و اشتغال ازطریق سرمایه‌گذاری‌های عمومی و خصوصی و پیشگیری از اتلاف منابع آب و خدمات اکوسیستمی حاصل می‌شود. این روند می‌تواند با ایجاد هم‌افزایی بین بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی به سوی اهداف ذیل حرکت کند:

- کارآمدی (استفاده بهینه) منابع طبیعی

- تغییر و ارتقای فرهنگ عمومی

 - رشد اقتصادی کشش‌پذیر و ایجاد شغل

با عنایت به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال رونق تولید ، ترویج و عمومی‌سازی فرهنگ استفاده بهینه و ارتقای کیفی منابع آب با توجه به وجود ظرفیت‌های زیست‌محیطی ارزشمند در کشور ما، امری الزامی به‌نظر می‌رسد.

در این‌باره، همکاری‌ها و هم‌افزایی تمام دستگاه‌ها و بهره‌برداران ذیربط منابع آب می‌تواند حرکت به سمت اقتصاد سبز و پایدارتر را تسریع کند.

این مهم نیازمند شناسایی، سازماندهی و بسیج همه امکانات با جلب همکاری موثر اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی است و می‌بایست تمام دستگاه‌های ذی‌نفع در ایده‌پردازی، طراحی و اجرای این طرح همکاری کنند.

طرح مشاغل سبز و کارآفرینی زیست‌محیطی به‌واسطه دارابودن ویژگی‌های بسیار متنوع اقلیمی و اکوسیستمی، می‌تواند در حمایت از تولید و اشتغال و نیز حفاظت از محیط زیست و منابع آبی نقشی بنیادی داشته باشد.
مشاغل سبز، مشاغل معقول و مناسبی هستند که آثار زیست‌محیطی را کاهش می‌دهند و از حقوق و مزایای کافی، تامین اجتماعی، بهداشت و امنیت برخوردارند. این مشاغل با کاهش مصرف آب و انرژی و مواد خام، محدود کردن تولید گازهای گلخانه‌ای، به حداقل رساندن پسماند و آلودگی و حفاظت و احیای اکوسیستم، آثار زیست‌محیطی را کاهش می‌دهند. این مشاغل درنهایت توسعه اقتصادی را از لحاظ محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی پایدار خواهند کرد.

این روند راهی طولانی است، اما باید دانست که ظرفیت ایجاد این روند در ایران به‌مراتب بیشتر از سایر کشورها است؛ زیرا ایران به‌دلیل وجود ظرفیت‌های فراوان، نیروی انسانی جوان و ساختارهای اقتصادی و صنعتی جوان با سرعت بیشتری می‌تواند سازگاری‌های عمیق و پایدار را در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور به‌وجود بیاورد.

کد خبر: 35876
  تاریخ خبر : 1398/04/05
 بهاری
 288