جمعه, 31 فروردین 1403
مشروح خبر :: کسری مخازن زیرزمینى استان در سال 1405 باید به صفر برسد

مدیر برنامه ریزى و بررسیهاى اقتصادى شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

کسری مخازن زیرزمینى استان در سال 1405 باید به صفر برسد

مدیر برنامه ریزى و بررسیهاى اقتصادى شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: بر مبنای سند همیاران آب،قرار است کسری مخزن 1میلیارد و 100میلیون متر مکعبی استان تا سال 1405 به صفر برسد.

سید هادی افضل نیا در گفت‌وگو با واحد خبر شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: در اجراى مصوبه هیات وزیران، از ابتدای سال ٩٧ کارگروه ملى سازگاری با کم آبی شروع به کار نمود. کارگروه استانی سازگارى با کم آبی نیز همزمان در استان و به ریاست استاندار محترم و با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط تشکیل شد.

وى ادامه داد از آنجا که مبناى هر برنامه، استفاده از داده ها و اطلاعات درست و به روز است، در گام اول این طرح، وضع موجود منابع و مصارف آب استان مورد مطالعه و ارزیابى دقیق قرار گرفت.در این راستا گزارشهاى سیمای آب ٣٧ محدوده مطالعاتى و ٢٨ شهرستان توسط تیم های کارشناسی مجرب و طى بازه زمانى ٦ ماهه تهیه شد و به تصویب کارگروه استانى رسید.در این گزارشها آخرین وضعیت منابع و مصارف آب از جمله اطلاعات بیلان، چاهها،اقدامات طرح تعادل بخشى، وضعیت مخازن سدها و...به تفکیک دشت و شهرستان تشریح شده است.

در گام بعدى، چالشهاى موجود در حوزه مدیریت منابع آب تحلیل و عوامل طبیعی و انسانی موثر در ایجاد این چالشها مورد ارزیابی قرار گرفت.

افضل‌نیا در خصوص اقدامات استان برای سازگاری با کم آبی، عنوان کرد: با کمک دانشگاه فردوسى مشهد و با در نظر گرفتن الگوی مصرف آب در حوزه هاى شرب و بهداشت،صنعت و خدمات و کشاورزى، تغییرات اقلیمی پیش رو ،میزان بارش‌ها و سایر عوامل،برنامه کاهش مصرف آب در افق ١٤٠٥ و ١٤٢٠ تهیه و به تایید دستگاههاى اجرایی مرتبط رسید.

در این برنامه براى مدیریت مصرف شرب و بهداشت، کاهش سرانه و تلفات، براى کشاورزى،حذف اضافه برداشتها، انسداد چاههاى غیر مجاز ، تغییر الگوى کشت و افزایش راندمان و براى صنعت وخدمات هم بازچرخانى آب و استفاده از فناوریهاى نوین براى کاهش مصرف و تامین آب موردنیاز توسعه ، از طریق خرید چاههاى کشاورزى مجاز و تغییر کاربرى آنها مد نظر قرار گرفته است.

از سوى دیگر مدیریت تامین آب هم با توجه به نیازهاى افق طرح،با ارایه طرحهای جایگزینى پساب و انتقال آب از داخل و خارج حوزه تعریف شده است.

افضل نیا دامه داد: از آنجایی که براى حل بحرانهای آبی پیش آمده، آب بایست دغدغه تک تک افراد جامعه باشد، در حوزه مدیریت منابع آب نیز باید تمامی ذینفعان،ذیمدخلان و نهادهاى تصمیم ساز و تصمیم گیر نقش اساسی و عملیاتى  داشته باشند.بر این مبنا استاندار محترم جناب آقای مهندس رزم حسینی هم براى اجرایی تر شدن طرح و استفاده از توان تمامى ارکان یادشده، طرح نهایی را با عنوان همیاران آب و با همان اهداف طرح سازگارى،با تایید وزیر محترم نیرو،نمایندگان محترم استان در مجلس شوراى اسلامى،نمایندگان دستگاههاى اجرایی عضو کارگروه، دستگاه قضایى و ائمه جماعات رو نمایی کردند.

مدیر برنامه ریزى و بررسیهای اقتصادى شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی افزود:انشاالله در روزهاى آینده طرح،برای تصویب در کارگروه ملى سازگارى با کم آبی ارسال میشود.امیدواریم با تامین هزینه هاى اجراى طرح از سوى دولت محترم و با کمک همه دستگاههاى اجرایی و نهادهاى قانونى مردمى،با اجراى کامل طرح همیاران آب و با تغییر الگوى مصرف آب در تمامى بخشها بتوانیم هدف اصلی این طرح که ایجاد تعادل پایدار بین منابع و مصارف آب است را در افق تعیین شده محقق سازیم.

کد خبر: 35883
  تاریخ خبر : 1398/04/05
  آخرین به‌روزرسانی : 1398/04/05
 کارشناس روابط عمومی
 283