جمعه, 31 فروردین 1403
مشروح خبر :: مدیرمطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای زنجان در مصاحبه خبرگزاری صدا و سیما حضور یافت کرد.

مدیرمطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای زنجان در مصاحبه خبرگزاری صدا و سیما حضور یافت کرد.

مدیرمطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای زنجان در مصاحبه خبرگزاری صدا و سیما حضور یافت کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، بمناسبت پنجمین روز از هفته صرفه جویی در مصرف آب،مهندس سهراب باقری مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت،با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد.

باقری در این مصاحبه با اشاره به آمار بارندگی در اوایل سالجاری و تداوم آن تا اردیبهشت ماه و تفکیک آن بصورت مقایسه ای و منطقه ای،اظهار داشت:در فروردین ماه امسال 195 میلی متر بارندگی در ایستگاههای مبنای این شرکت ثبت شده است و بدلیل بارشهای تند فصلی بخصوص در اردیبهشت ماه این بارشها تبدیل به رواناب شده است.

وی افزود:در حال حاضر، دشت های ممنوعه کماکان بحرانی بوده و از حالت ممنوعه خارج نشده اند و در صورت ادامه مصرف غیرمجاز و بی رویه در این دشت ها،بایستی منتظر ایجاد فروچاله های متعدد در استان بود.

کد خبر: 35895
  تاریخ خبر : 1398/04/05
 کارشناس روابط عمومی
 273