جمعه, 31 فروردین 1403
مشروح خبر :: اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان ورزقان برگزار شد

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در شهرستان ورزقان برگزار شد

رئیس اداره منابع آب شهرستان ورزقان از تشکیل اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، مهندس علی اسمعیلی با اعلام این خبر در خصوص مصوبات جلسه افزود: تدوین سیاستهای تشویقی و کنترل برداشت آب زیرزمینی برای کسانی که کنتور هوشمند آب و برق نصب نموده اند؛تعیین حریم و بستر قانونی رودخانه ها و مسیل ها با اولویت نقاط حادثه خیز؛اقدام برای بازگشایی رودخانه ها و مسیل های دارای نقشه مصوبه حریم و بستر مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: 35915
  تاریخ خبر : 1398/04/06
 کاربر روابط عمومی
 276