دوشنبه, 26 مهر 1400
مشروح خبر :: ۱۱۰میلیون متر مکعب آب در سدهای سیستان و بلوچستان ذخیره شده است

۱۱۰میلیون متر مکعب آب در سدهای سیستان و بلوچستان ذخیره شده است

در پی بارندگی‌های چند روز گذشته در سیستان و بلوچستان۶۴درصد از حجم سدهای استان آبگیری شده است

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان اتابک جعفری در این خصوص گفت. بارندگی‌های اخیر در استان باعث جاری شدن سیل ورواناب شد که با برنامه‌ریزی و مدیریت بخشی از این آبها درسدها ذخیره سازی گردید.وی افزودبارندگی ها دراین استان اغلب به صورت رگبارهای شدیدودرمدت کم وسرعت زیاد اتفاق می افتد و باعث ایجاد خسارت شده وازدسترس خارج می‌شود. ولی خوشبختانه با احداث سدهااین رواناب ها مهارشده وازبروزهرگونه خساراتی جلوگیری می شود. مدیر عامل آب منطقه ای سیستان و بلوچستان در باره سدهای در دست بهره برداری استان گفت .درحال حاضر تعداد۷سدمخزنی و۲۳سدتغذ یه ای با ظرفیت حدود۲میلیاردمترمکعب وجودداردکه قادراست این سیلابهاوروان آبهارا ذخیره وکنترل نماید 

مدیر عامل آب منطقه ای سیستان و بلوچستان اظهار داشت میانگین بارش نسبت به سال آبی قبل افزایش قابل توجهی داشته که باتوجه به گستردگی وکمبودمنابع آبی در استان ذخیره سازی کامل برنامه ریزی و مدیریت شده تادرپایین دست برای کشاورزان مشکلی ایجاد نشود جعفری در ادامه افزوددرجریان این بارندگی ها سدخیراباد نیکشهر پس از۸سال،سدزیردان چابهار برای اولین بارپس ازاحداث وسدهای پیشین وشی کلک چابهارسرریزکرده اند .وی درپایان از مردم خواست درزمان بارندگی ازترددواسکان درمسیل ها و اطراف رودخانه خودداری نمایند
کد خبر: 39787
  تاریخ خبر : 1398/10/28
  آخرین به‌روزرسانی : 1398/10/28
 دبیر خبری روابط عمومی
 148
  ثبت دیدگاه