دوشنبه, 26 مهر 1400
مشروح خبر :: بازدیدرییس سازمان مدیریت بحران کشورازسدپیشین

بازدیدرییس سازمان مدیریت بحران کشورازسدپیشین

درپی سیلابهای اخیردکترنجاررییس سازمان مدیریت بحران کشورازسدپیشین بازدیدکرد.

دراین بازدیدکه بیجارمعاون عمرانی استانداروجعفری مدیرعامل آب منطقه ای حضورداشتندمباحث مربوط به پروژه افزایش ارتفاع سدپیشین بررسی شد.

گفتنی است باانجام پروژه افزایش ارتفاع سدپیشین 75میلیون مترمکعب به حجم مخزن این سداضافه وحجم مخزن آن به 250میلیون مترمکعب افزایش می یابد.

کد خبر: 39790
  تاریخ خبر : 1398/10/28
  آخرین به‌روزرسانی : 1398/10/28
 دبیر خبری روابط عمومی
 151
  ثبت دیدگاه