دوشنبه, 4 بهمن 1400
مشروح خبر :: مشترکات زیاد دولت افغانستان و ایران در تمام زمینه ها بویژه در بخش مدیریت آب های مرزی باید جلوی زیاد خواهی دشمنان را بگیرد

مشترکات زیاد دولت افغانستان و ایران در تمام زمینه ها بویژه در بخش مدیریت آب های مرزی باید جلوی زیاد خواهی دشمنان را بگیرد

محمد علایی در دیدار با سلطان محمود محمودی مشاور ارشد وزارت انژی و آب افغانستان اشتراکات فرهنگی و قومیتی را یکی از اصلی ترین عوامل اتحاد دو کشور همسایه دانست . وی ضمن خوشامد گویی به هیأت افغانی ؛ فرهنگ، دین و تاریخ مشترک و آب و هوای همانند را یکی از بستر های مناسب برای حل مسایل روز دانست که همین امر باعث شده بود نیاکانمان در تاریخ کهن دو کشور با کمک هم مسابل روز شان را حل کرده اند ،که ماهم باید فرزندا ن زمان خودمان باشیم که ب کمک هم و با درک و هم و زبان مشترک مسایل روزمان را به نفع مردم دو کشور حل کنیم .

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت آب و هوای دشت های هرات و مشهد و مسایل این دو بسیار مشابه هم هستند و می توانیم بر مبنای خرد جمعی و احترام متقابل گفت و گوی مشترکی برای حل مسایل این دو حوزه آبریز تهیه و اجرا کنیم .

در این جلسه سلطان محمود محمودی مشاور ارشد وزارت انرژی و آب افغانستان نیز ضمن تشکر از کشور و مردم ایران اظهار امید واری کرد بحث مدیریت آب در نوار مرزی بتواند باعث تقویت دوستی بین مردم دو کشور بویژه استانهای هم جوار دو کشور گردد.

کد خبر: 40114
  تاریخ خبر : 1398/11/14
  آخرین به‌روزرسانی : 1398/11/14
 کارشناس روابط عمومی
 587