دوشنبه, 26 مهر 1400
مشروح خبر :: بازدیدمدیرعامل شرکت ازپروژه آبرسانی به اراضی بلندآب

بازدیدمدیرعامل شرکت ازپروژه آبرسانی به اراضی بلندآب

محمددلمرادی رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل به همراه امام جمعه شهرستان زهک ازپروژه آبرسانی به اراضی بلندآب بازدیدکرد.

دراین بازدیدمشکلات این پروژه بررسی وراه حلهای مربوطه ارائه شد.

کد خبر: 43197
  تاریخ خبر : 1399/04/14
 دبیر خبری روابط عمومی
 161
  ثبت دیدگاه