یکشنبه, 12 آذر 1402
مشروح خبر :: بازدیدمدیرعامل شرکت ازپروژه آبرسانی ازسدماشکیدعلیا

بازدیدمدیرعامل شرکت ازپروژه آبرسانی ازسدماشکیدعلیا

بازدید مشترک نماینده مردم شریف سراوان،معاون عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان و مدیرعامل محترم شرکت سهامی آب منطقه ای و جمعی از مدیران کل و معاونان دستگاه های اجرایی از پروژه خط انتقال آب از سد ماشکید علیا به شهرهای سوران، هیدوچ و مهرستان. در این بازدید با توجه ضرورت و نیاز آبی شهرهای مجاور بر تسریع امور محوله و اجرای این پروژه در منطقه تاکید ویژه شد و مقرر شد دستگاه های متولی امر با همکاری همه جانبه مشکلات پروژه رامجددا ارزیابی و بررسی و مرتفع نمایند.

     

کد خبر: 43200
  تاریخ خبر : 1399/04/14
 دبیر خبری روابط عمومی
 340