دوشنبه, 26 مهر 1400
مشروح خبر :: تشکیل جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

کمیته راهبری

تشکیل جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی استان قم

یازدهمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء آب منطقه ای قم با حضور مدیر عامل،معاونت حفاظت و بهره برداری و سایر اعضاء در سالن جلسات شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم:  در یازدهمین جلسه کمیته راهبری طرح تعادل بخشی و احیاء  استان قم که روز چهارشنبه  مورخ 99/06/19 برگزار شد. درخصوص هزینه کرد تخصیص اعتبارات سال 1398 و نحوه هزینه کرد تخصیص نقدی طرح احیاء و تعادل بخشی، مشکلات کد گذاری اوراق پرونده ها، آخرین وضعیت تعیین تکلیف چاههای مجاز فاقد پروانه بهره برداری و همچنین برنامه عملیاتی کمی و ریالی طرح احیا و تعادل بخشی سال 1399 طبق نامه معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

کد خبر: 44751
  تاریخ خبر : 1399/06/20
 احمد
 146
  ثبت دیدگاه