چهارشنبه, 12 مهر 1402
مشروح خبر :: معاون منابع انسانی ،مالی وپشتیبانی اب منطقه ای سیستان وبلوچستان معرفی شد

معاون منابع انسانی ،مالی وپشتیبانی اب منطقه ای سیستان وبلوچستان معرفی شد

جلسه تکریم ومعارفه معاون منابع انسانی ،مالی وپشتیبانی شرکت امروزبرگزارشد

به گزارش روابط عمومی اب منطقه ای سیستان وبلوچستان 

جلسه تکریم ومعارفه معاون منابع انسانی ،مالی وپشتیبانی آب منطقه ای استان صبح امروزباحضورمدیرعامل ،معاونین ،اعضای هیات مدیره وجمعی ازمدیران وکارکنان شرکت ،برگزارشد،دراین جلسه مهندس دلمرادی برحفظ وحدت وهمدلی ووحدت کارکنان تاکیدکرد وگفت ،ماهمه بایداحساس مسولیت کنیم تابتوانیم مشکلات برمشکلات غلبه کنیم ،درادامه اززحمات مهندس دهواری تقدیروتشکرشدوآقای مسعودمحمدی به عنوان معاون منابع انسانی ،مالی وپشتیبانی شرکت منصوب شد.

 

کد خبر: 45659
  تاریخ خبر : 1399/08/18
  آخرین به‌روزرسانی : 1399/08/19
 درگی
 332