پنجشنبه, 20 مرداد 1401
مشروح خبر :: توجه به علوم خاک در مطالعات فنی طرح های توسعه منابع آب

مهندس حسن فرازجو ، سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان به مناسبت نزدیک شدن روز جهانی خاک ، بیان کرد :

توجه به علوم خاک در مطالعات فنی طرح های توسعه منابع آب

اتحادیه جهانی علوم خاک (IUSS) و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( FAO ) ، روز 5 دسامبر 2020 معادل با 15 آذر ماه 1399 را به عنوان روز جهانی خاک معرفی نموده اند.

در این روز ، اهمیت خاک به عنوان یکی از اجزای مهم سیستم طبیعی و به عنوان یک کمک کننده حیاتی به جامعه انسانی گرامی داشته می شود، چرا که خاک به عنوان یک مولفه مهم در تامین امنیت غذایی ، آب و انرژی و تسکین دهنده اثر کاهش تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی عمل می کند.

شعار روز جهانی خاک  « خاک را زنده نگه داریم و تنوع زیستی خاک را حفظ کنیم - تنوع زیستی خاک ، دنیای پنهان زیر پای ما »  می باشد که لزوم توجه بیش از پیش به حفاظت منابع خاک را نمایان می سازد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسن فرازجو در ادامه تشریح کرد : تغییر کاربری اراضی و تخریب پوشش گیاهی در اثر فعالیت های انسانی و تغییرات اقلیمی ، منجر به افزایش فرسایش ، تخریب خاک و بیابان زایی می گردد . در صورت عدم توجه به حفاظت خاک ، کربن موجود در خاک به صورت دی‌اکسید کربن وارد جو زمین می‌شود و موجب تشدید تغییرات اقلیمی می گردد.

شرکت آب منطقه ای گلستان با مطالعه و اجرای طرح های مختلفی همچون زهکشی اراضی ، توسعه شبکه های آبیاری و کاربرد روش های نوین آبیاری ، استفاده از آبهای نامتعارف ، تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی آبخوان های زیرزمینی ،  پخش سیلاب و ... به طور غیر مستقیم در حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع خاک ، اقدام می نماید. همچنین با مطالعاتی نظیر پروژه استقرار سیستم مدیریت مشارکتی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی در حمایت از معیشت روستاییان عزیز و به تبع آن ، استفاده بهینه از منابع خاک کشاورزی نقش موثری دارد.

مهندس فرازجو  در ادامه توضیحاتی نیز در مورد فرسایش خاک و ایجاد رسوب ارائه نمود  و گفت: حرکت ذرات بر روی دامنه ها ، ابتدا در اثر برخورد قطرات باران به خاکدانه ها و به صورت فرسایش بارانی ، شروع می شود و سپس به صورت  فرسایش ورقه ای ، شیاری و خندقی توسعه می یابد. فرسایش کناری رودخانه و حرکت های توده ای زمین نیز از دیگر جنبه های تخریب خاک می باشند.

 فرسایش باعث از بین رفتن زمین های کشاورزی ، تخریب سازه های کنار رودخانه ، تخریب پایه پل ها و تغییر در مشخصات هندسی رودخانه می گردد. رسوب گذاری ذرات فرسایش یافته خاک نیز مشکلات متعددی ایجاد می نماید که شرکت آب منطقه ای گلستان با مطالعه طرح های مدیریت و مهندسی رودخانه و ایجاد سازه های مناسب ، اصلاح مسیر ، تثبیت و حفاظت کناره های رودخانه ، برای حل برخی از این مشکلات اقدام می نماید.

در مجموع ، استفاده پایدار از منابع موجود ، تدوین برنامه های به هم پیوسته توسعه و توجه به حفاظت از منابع خاک و تنوع زیستی پنهان در آن ، حرکت موثری در بهبود شرایط زیستی می باشد که منجر به احیاء اکوسیستم های تخریب شده و ایجاد زیست بومی سالم تر خواهد شد لذا سعی بر آن است تا در مطالعات فنی طرح های توسعه منابع آب به جنبه های مختلف علوم خاک ، توجه نموده و با رعایت دستورالعمل های مربوطه ، در جهت حفاظت و مدیریت به هم پیوسته منابع آب و خاک ، گام برداشته شود.

کد خبر: 46427
  تاریخ خبر : 1399/09/11
  آخرین به‌روزرسانی : 1399/09/11
 روابط عمومی
 683