دوشنبه, 26 مهر 1400
مشروح خبر :: تسریع آزادسازی تصرفات بستر و حریم رودخانه وشنوه با حضور ریاست دادگاه کهک

آزاد سازی تصرفات

تسریع آزادسازی تصرفات بستر و حریم رودخانه وشنوه با حضور ریاست دادگاه کهک

ریاست دادگاه کهک به اتفاق بخشدار، دهیار و فرماندهی پاسگاه بخش با حضور در روستای امامزاد اسماعیل و صحبت با اعضای شورای روستا و تعدادی از متصرفین روند آزاد سازی تصرفات بستر و حریم رودخانه وشنوه در محدوده روستای امامزاده اسماعیل بخش کهک استان قم را تسریع نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: مهدی حاجی زاده سرپرست  مهندسی رود خانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای قم با اشاره به اینکه وظیفه مدیریت مهندسی رودخانه ها و سواحل  برخورد با تصرفات در حریم و بستر رودخانه ها می باشد افزود:  روز پنجشنبه مورخ 99/09/13 ریاست دادگاه کهک به اتفاق بخشدار، دهیار و فرماندهی پاسگاه بخش با حضور در روستای امامزاده اسماعیل از اراضی  رفع تصرف شده بستر و رودخانه کبار بازدید نمودند  و با اعضای شورای روستا و تعدادی از متصرفین که اشجار و بناهای آنها در حریم و بستر قرار داشت  نسبت به رفع تصرفات صحبت و دستورات لازم را صادر نمودند. حاجی زاده با بیان اینکه رودخانه از وسط روستا عبور می کند و تصرفات زیادی در حریم و بستر رودخانه اتفاق افتاده بودگفت: هر ساله سیل خسارات زیادی به مردم و تأسیسات دولتی مانند شبکه آبرسانی، برق  و مخابرات وارد می کرد . سرپرست مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای قم عنوان نمود: با همکاری مقامات استانی ، محلی ، مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو در قالب طرح سراسری آزاد ساری حریم و بستر رودخانه اعتبارات لازم اخذ و با همکاری مسئولین قضایی  اقدام لازم صورت گرفت و آزاد سازیها شروع و ادامه دارد . وی از همکاری خوب اهالی روستا خبر داد و گفت: در ابتدای تعدادی از افراد معترض بودند و اجازه کار را نمی دادند که با  صحبت و متقاعد نمودن آنها کار به خوبی پیش رفت . تا جایی که  قبل از آزاد سازی کل حریم و بستر رودخانه  به حدود هشت متر می رسید و بعد از آزاد سازی عرض مفید به شانزده متر رسید. حاجی زاده دخل و تصرف در رودخانه را 44 مورد عنوان کرد و افزود: با همکاری دفتر حقوقی شرکت طی سه مرحله با اخذ دستورات لازم از دادگاه  کهک رفع تصرف انجام شد. البته غیر از آزاد سازی ، لایروبی رودخانه  نیز صورت خواهد گرفت.

کد خبر: 46496
  تاریخ خبر : 1399/09/15
  آخرین به‌روزرسانی : 1399/09/15
 احمد
 123
  ثبت دیدگاه